live chat
Banner top trang hướng nghiệp
Ngân hàng tuyển dụng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK) tuyển dụng 53 vị trí trên toàn quốc 06/11/2015

TP HCM - Khối Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tuyển dụng., Hà Nội- Khối Quản trị Nguồn Nhân lực tuyển dụng Sinh viên giỏi, xuất sắc các trường ĐH Kinh tế, Trung tâm Phân tích kinh doanh tuyển dụng Chuyên viên quản trị dữ liệu, Trung tâm Chiến lược và Quản lý Dự án tuyển dụng Trưởng phòng Quản lý Dự án, Hà Nội- Khối Vận hành- Phòng Chăm sóc và Dịch vụ Khách hàng 24/7 tuyển dụng tháng 10/2015 (ưu tiên Nam) ...

  

 

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG THÔNG BÁO 
TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ TRÊN TOÀN HỆ THỐNG

 

 

STT

Vị trí tuyển dụng (click vào chức danh để xem chi tiết)

Địa điểm làm việc

Hạn chót nộp hồ sơ

1​

TP HCM - Khối Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tuyển dụng.

TPHCM
Bình Dương
Bình Thuận
Đồng Nai
Gia Lai​

06/11/2015​

2​

Hà Nội- Khối Quản trị Nguồn Nhân lực tuyển dụng Sinh viên giỏi, xuất sắc các trường ĐH Kinh tế

Hà Nội​

30/10/2015​

3​

Trung tâm Phân tích kinh doanh tuyển dụng Chuyên viên quản trị dữ liệu

Hà Nội​

30/10/2015​

4​

Hồ Chí Minh - Tuyển dụng Nhân sự mới ra trường, không yêu cầu kinh nghiệm số lượng lớn tháng 10/2015

TPHCM​

20/10/2015​

5​

Trung tâm Chiến lược và Quản lý Dự án tuyển dụng Trưởng phòng Quản lý Dự án

Hà Nội​

30/10/2015​

6​

Hà Nội- Khối Vận hành- Phòng Chăm sóc và Dịch vụ Khách hàng 24/7 tuyển dụng tháng 10/2015 (ưu tiên Nam)

Hà Nội​

25/10/2015​

7​

Ban dự án E-Banking tuyển dụng Cộng tác viên (30/10/2015)

Hà Nội​

30/10/2015​

8​

TP HCM - Khối Khách hàng cá nhân tuyển dụng nhiều vị trí.

TPHCM​

05/11/2015​

9​

TP.HCM - Khối Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tuyển dụng đợt tháng 10/2015

TPHCM​

30/10/2015​

10​

VPBank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Đầu tư tháng 10/2015

Hà Nội​

30/10/2015​

11​

Hòa Bình_ Khối Quản trị rủi ro_ Trung tâm thu hồi nợ_ Đợt tuyển dụng tháng 10/2015

Hòa Bình​

15/10/2015​

12​

Nghệ An_ Khối Quản trị rủi ro_ Trung tâm thu hồi nợ_ Đợt tuyển dụng tháng 10/2015

Nghệ An​

15/10/2015​

13​

Nam Định_ Khối quản trị rủi ro_Trung tâm thu hồi nợ_Đợt tuyển dụng tháng 10/2015

Nam Định​

15/10/2015​

14​

Hà Nội_ Khối Vận hạnh_ Trung tâm quản lý quy trình kinh doanh_ Đợt tuyển dụng tháng 10/2015

Hà Nội​

10/10/2015​

15​

Hà Nội - Khối Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) - Phòng tư vấn sản phẩm tài trợ thương mại và quản lý dòng tiền tuyển dụng

Hà Nội​

16/10/2015​

16​

HN - Khối KHCN - Tuyển dụng nhiều vị trí Tháng 10/2015

Hà Nội​

10/10/2015​

17​

Hà nội - Khối vận hành - Phòng hỗ trợ và xử lý tín dụng Khách hàng doanh nghiệp tuyển dụng

Hà Nội​

15/10/2015​

18​

Hà Nội- Khối Vận hành- Trung tâm Vận hành và quản lý rủi ro

Hà Nội​

15/10/2015​

19​

Hà Nội- Khối Vận hành- Phòng quản lý và cải tiến quy trình tuyển dụng tháng 9/2015

Hà Nội​

15/10/2015​

20​

Hà Nội- Khối Vận hành- Trung tâm Quản lý quy trình Kinh doanh tuyển dụng Thực tập sinh tháng 9/2015

Hà Nội​

15/10/2015​

21​

VPBank tuyển dụng Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ (LOS) tháng 09/2015

Hà Nội​

30/10/2015​

22​

TP.HCM - Khối KHDN vừa và nhỏ tuyển dụng tháng 9/2015

TPHCM​

30/10/2015​

23​

HN - Khối KHCN - Đợt tuyển dụng Tháng 10/2015

Hà Nội​

15/10/2015​

24​

Hà Nội- Khối Vận hành- Phòng Kiểm soát sau vay tuyển dụng tháng 9/2015

Hà Nội​

15/10/2015​

25​

Hà Nội- Khối Vận hành- Trung tâm Dịch vụ KHCN tuyển dụng tháng 9/2015

Hà Nội​

15/10/2015​

26​

Hà Nội- Khối Vận hành- Trung Tâm Vận hành Thẻ tuyển dụng tháng 9/2015

Hà Nội​

15/10/2015​

27​

TP.HCM - Tuyển dụng Cộng tác viên Kiểm soát viên Nhập liệu Miền Nam

TPHCM​

23/10/2015​

28​

Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng SME 09/2015

An Giang
Cần Thơ
Đồng Tháp
Long An
Vĩnh Long​

23/10/2015​

29​

Khối Vận hành tuyển dụng Giao dịch viên tháng 9/2015

Hà Nội​

15/10/2015​

30​

Trung tâm Bán hàng Công Sở, Khối KHCN tuyển dụng tháng 9/2015

Hà Nội​

21/10/2015​

31​

Công ty TNHH Quản lý Tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng tuyển dụng tháng 9/2015

Hà Nội​

15/10/2015​

32​

Hà Nội- Khối Vận hành- Trung tâm Vận hành và Quản lý rủi ro tuyển dụng tháng 9/2015

Hà Nội​

10/10/2015​

33​

Hà Nội- Khối Vận hành- Tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng lưu động tháng 9/2015

Hà Nội​

10/10/2015​

34​

Hà Nội- Khối SME- Tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Phát triển sản phẩm tháng 9/2015

Hà Nội​

20/10/2015​

35​

Hà Nội- Khối Vận hành- Phòng chăm sóc và dịch vụ khách hàng 24/7 tuyển dụng tháng 9/2015.

Hà Nội​

10/10/2015​

36​

Trung tâm Phân tích Kinh doanh tuyển dụng tháng 9/2015

Hà Nội​

17/10/2015​

37​

Hà Nội- Khối Vận hành- Trung tâm thẩm định và phê duyệt tín dụng tập trung miền Bắc tuyển dụng CO SME

Hà Nội​

10/10/2015​

38​

Hà Nội - Trung tâm Quản lý và Thu hồi nợ tuyển dụng tháng 9/2015

Hà Nội​

17/10/2015​

39​

Trung tâm Quản trị Rủi ro hoạt động tuyển dụng tháng 9/2015

Hà Nội​

17/10/2015​

40​

Hà Nôi- Khối Quản trị Nguồn nhân lực tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp

Hà Nội​

15/10/2015​

41​

Khối Quản trị rủi ro tuyển dụng

Hà Nội​

15/10/2015​

42​

Hà Nội- Khối Vận hành- Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Ngân hàng Bán buôn tuyển dụng Thực tập sinh

Hà Nội​

10/10/2015​

43​

Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Hà Đông/ Phú Thọ/ Đà Nẵng tháng 9/2015

Hà Nội
Phú Thọ​

20/10/2015​

44​

Hà Nội- Khối Vận hành- Phòng Nâng cao chất lượng Dịch vụ tuyển dụng tháng 9/2015

Hà Nội​

10/10/2015​

45​

Hà Nội- Khối Vận hành- Phòng Mua sắm tập trung tuyển dụng CV Mua sắm Sản phẩm Marketing tháng 9/2015

Hà Nội​

10/10/2015​

46​

Khối Công nghệ thông tin tuyển dụng tháng 9/2015

Hà Nội​

15/10/2015​

47​

Hà Nội - Khối Quản trị rủi ro tuyển dụng chương trình Basel II

Hà Nội​

15/10/2015​

48​

Hà Nội - Khối Quản trị rủi ro tuyển dụng các vị trí yêu cầu kinh nghiệm Tín dụng KHDN

Hà Nội​

14/10/2015​

49​

Hà Nội- Khối Vận hành tuyển dụng Thực Tập Sinh

Hà Nội​

10/10/2015​

50​

Khối Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tuyển dụng nhiều vị trí.

Hà Nội
Nam Định
Nghệ An​

20/10/2015​

51​

TPHCM - Học viện VPBank tuyển dụng

TPHCM​

15/10/2015​

52​

TPHCM - Trung tâm Quản lý mạng lưới miền Nam - Tuyển Chuyên viên Quản lý mạng lưới

TPHCM​

15/10/2015​

53​

TPHCM - Khối KHDN vừa và nhỏ - Tuyển Cộng Tác Viên bán hàng trực tiếp

TPHCM​

15/10/2015​


Tải mẫu thông tin ứng viên:
 tại đây

VPBank

 

Các tin liên quan
Tin mới nhất
Quảng cáo 1
Tin nổi bật
HOT Vietinbank Tuyển dụng tập trung đợt 6 2019 HOT Vietinbank Tuyển dụng tập trung đợt 6 2019

Nộp hồ sơ bản mềm tại địa chỉ email: tuyendung@vietinbank.vn (Tiêu đề mail ghi rõ: TDCN_Dot 6.2019_Tên CN_Vị trí tuyển dụng) Nộp hồ sơ bản cứng trực tiếp tại phòng Tổ chức hành chính của Chi nhánh có chỉ tiêu tuyển dụng theo địa chỉ Tại đây

m.me/tuyendungvn
Quản lý tìm việc| Hồ sơ đã đăng| Tạo HS tìm việc| Việc làm đã lưu| NTD của tôi| Hồ sơ cá nhân| Hướng dẫn| RSS
TUYỂN DỤNG VIỆT NAM
Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH VIE VIỆT NAM - MS ĐKKD: 0106631862
do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TP Hà Nội cấp ngày: 05/09/2014
Văn phòng GD: Tòa 101 Usilk City - Văn Khê - Hà Nội  
Điện thoại: (04) 66 840 555 - Email: tuyendungvietnam.com.vn@gmail.com
Chát với chúng tôi TẠI ĐÂY
© Copyright 2014. Tuyển dụng Việt Nam
            

Kết nối với Tuyển Dụng Việt Nam

icon icon icon icon icon icon icon

Ứng dụng di động

icon icon
Tim viec lam, viec lam, tuyen dung viet nam, tuyen dung, viec lam nhanh, tim viec lam them, tìm việc làm, viec lam them, sinh viên thực tập, việc làm bán thời gian, việc làm, tuyển dụng, tim viec ke toan, viec lam online, tìm việc nhanh, tuyen dụng nhanh, tim nhan su, tim viec nhanh, tìm nhân sự, tìm việc nhanh, ứng viên kinh doanh, ung vien kinh doanh, ngân hàng ứng viên, ngan hang ung vien, viec lam tot, việc làm tốt, nhân sự lương cao, tìm việc lương cao, tim viec luong cao, hướng nghiệp, du học, nhan vien kinh doanh, web tuyển dụng, việc làm tại hà nội, tìm việc tại TP HCM, Ngân hàng tuyển dụng , viec lam hot, kenh tuyen dụng ngan hang, tìm việc hành chính nhân sự, tìm việc 24h, việc làm 24h

Google+
Popup Trái
Popup Phải
icon